Stormy Monday bass tabs

Stormy Monday bass tabs

Stormy Monday
by The Allman Brothers
Bass Tab
As played by E. BlanchardA7 D9
G———||——————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————
D———||*——4:——7——7——5——4—————|—————————————————|—————————————————|———————
A———||*——4:——————————————7——|————————4——5——7——|——5——5——3——2—————|——5————
E———||——————————————————————|——5——5———————————|——————————————5——|———————
Blues

A7
G———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————
D———————————————|—————————————————|————————4——5——6——|——7——7——5——4———————
A———5———————————|————————4——5——6——|——7——7———————————|——————————————7————
E——————2——3——4——|——5——5———————————|—————————————————|———————————————————


D9 Am7
G———|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————
D———|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————
A———|————————4——5——7——|——5——5——3——2—————|——5——5———————————|—————————————
E———|——5——5———————————|——————————————5——|————————2——3——4——|——5——5——5————


Bm7 C#m7
G———————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————
D———————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————
A———————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————
E———5——5——5——5——|——7——7——7——7——7——7——7——|——9——9——9——9——9——9——9——|———————


Cm7 Bm7 Cm7
G————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————
D————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————
A————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————
E———8——8——8——8——8——8——8——|——7——7——7——7——7——7——|——8——8——8——8——8——8——8————


A D A E
G——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————
D——————10——10——10——|——————————————|—————4——5——7——|——————————————|———————
A——————————————————|—————4——5——7——|——5———————————|—————4——5——6——|——7————
E———8——————————————|——5———————————|——————————————|——5———————————|———————


4x A7 D9
G————||———————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————
D———*||——3:——7——5——4——|———————————|———————————|—————4——5——|—————————————
A———*||——4:———————————|——7——5——4——|—————4——5——|——7————————|——5——3——2————
E————||———————————————|———————————|——5————————|———————————|—————————————
Jazz part

A7
G———|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————
D———|———————————|———————————|———————————|———————————|—————4——5——|——7————
A———|—————2——3——|——5————————|—————2——3——|—————4——5——|——7————————|———————
E———|——5————————|—————2——3——|——5————————|——5————————|———————————|———————G—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————
D———5——4——|———————————|——7——5——4——|———————————|———————————|—————4——5————
A—————————|——7——5——4——|———————————|——7——5——4——|—————4——5——|——7——————————
E—————————|———————————|———————————|———————————|——5————————|—————————————


D9
G———|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————
D———|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————
A———|——5——3——2——|—————2——3——|——5————————|—————2——3——|——5——3——2——|———————
E———|———————————|——5————————|—————2——3——|——5————————|———————————|——5————


Am7 Bm7
G—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————
D—————————|———————————|———————————|—————7——5——|——4————————|—————————————
A———2——3——|——5————————|—————2——3——|———————————|—————7——5——|—————7——9————
E—————————|—————2——3——|——5————————|——5————————|———————————|——7——————————


C#m7 Cm7
G———|———————————|————————————|————————————|—————————————|———————————————
D———|——6——7——9——|————————————|——8——9——11——|—————————10——|——8——7—————————
A———|———————————|—————9——11——|————————————|—————10——————|————————10—————
E———|———————————|——9—————————|————————————|——8——————————|———————————————


Bm7 Cm7
G———|————————————————————|——————————————————————————————————————|———————
D———|————————————————————|——————————————————————————10——10——10——|———————
A———|————————————————————|——————————————————————————————————————|———————
E———|——7——7——7——7——7——7——|——8——8——8——8——8——8——8——8——————————————|———————


A D A E
G——————————————————————|——————————————|——————————————|——————||——————————
D———4:—————————————————|—————4——5——7——|——————————————|—————*||——————————
A———4:————————4——5——7——|——5———————————|—————4——5——6——|——7——*||——————————
E——————————5———————————|——————————————|——5———————————|——————||——————————
Blues========================================================================
== TABLATURE EXPLANATION ==
========================================================================

—————————— —————————— ————t———
————5h8——— Hammeron ————(8)——— Ghost ————6——— Tap
—————————— —————————— Note ————————
————5p8——— Pulloff —————————— ————————

—————————— —————————— —————p——
————5/8——— Slide Up —————x———— Dead —————7—— Pop
—————————— —————————— Note ——s—————
————58——— Slide Down —————————— ——5————— Slap

—————————— ||——————|| Repeat ————————
————5~~~—— Vibrato ||*————*|| ———5^——— Bend
—————————— ||*————*|| ————————
—————————— ||——————|| ————————

—————————— —————————— ————————
—4:——————— Time —————————— ————————
—4:——————— Signature —————————— ————————
—————————— —————————— ————————

Rhythm:
w = whole note W = dotted whole
h = half note H = dotted half
q = quarter note Q = dotted quarter
e = eighth note E = dotted eighth
s = sixteenth note S = dotted sixteenth
t = 32nd note T = dotted 32nd
x = 64th note X = dotted 64th
^ = triplet

========================================================================
== Created with a demo version of BUCKET O' TAB ==
== tablature creation software for Windows ==
== For more info email gse@his.com ==
========================================================================


Stormy Monday Bass Tabs

Stormy Monday Bass Tabs

Introduction

Stormy Monday is a blues standard that has been covered by countless artists over the years. While the song has been popularized by the guitar and vocals, the bass line plays a crucial role in providing the song’s groove and feel. In this tutorial, we will be taking a look at the bass tabs for Stormy Monday, and breaking down the song section by section to help you learn how to play it.

Section 1: The Verse

The verse of Stormy Monday follows a basic blues progression, and the bass line stays fairly simple throughout. Here is the tab for the verse:

|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-------------------5---------|
|-----5-----5---7---------7---|
|---7-----7-------------------|
|-----------------------------|
			

The key to playing this section is to keep a steady rhythm and emphasize the root notes for each chord change.

Section 2: The Bridge

The bridge of Stormy Monday is where the bass line really shines. Here, the bass player has the opportunity to add some flair and variation to their playing. Here is the tab for the bridge:

|-------------------------|
|-------------------------|
|------5-7-5---------5----|
|---7----------7-5h7------|
|-------------------------|
|-------------------------|
			

Notice the use of hammer-ons and pull-offs in this section to create a smoother and more fluid sound. Also, pay attention to the dynamics and timing, as this will add a lot of depth to your playing.

Section 3: The Solo

The solo section of Stormy Monday is where the guitar player takes center stage. However, the bass line still plays an important role in supporting the solo and maintaining a solid groove. Here is the tab for the solo section:

|----------------------------|
|----------------------------|
|--------5-7-7b9--5----------|
|---5-7--------------7-5----|
|----------------------------|
|----------------------------|
			

Pay attention to the timing and phrasing in this section, as it can be easy to get lost without a clear sense of where you are in the progression. Keep a steady rhythm and listen closely to the guitar player to keep things tight.

Conclusion

Stormy Monday is a classic blues tune that every bass player should have in their repertoire. By learning the bass tabs for this song, you can develop your skills in rhythm, timing, and dynamics, as well as add a timeless piece to your performance repertoire. Remember to practice slowly and deliberately, and always pay attention to the nuances of your playing. With dedication and perseverance, you can master the bass line for Stormy Monday in no time.

Copyright © Your Name


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *