She Talks To Angels bass tabs

She Talks To Angels bass tabs

BASSLINE FOR SHE TALKS TO ANGELS
As recorded by Black Crowes


gemini67@globalfreeway.com.au


|——————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|————————————4—————|—————————————————|———————————————|————————2—2—2——|
|—2——2——4/—6———6——|—————————————————|———————————————|———————————————|
|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)———————————|


|——————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————————————|—————————————|
|————————————4—————|———————————————|———————————————|——————|————————————————|—————————————|
|—2——2——4/—6———6——|———————————————|———————————————|——————|————————————————|—————————————|
|————————————————5—|—5—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)——|—0——0—0—5—4—2—0—|—(0)———————0—|


||—————————————————|————————————|————————————————|———————————|————————————————|————————————|
||o————————————————|————————————|————————————————|———————————|————————————————|————————————|
||o————————————————|————————————|————————————————|———————————|————————————————|————————————|
||——0——0—0—2—0—2—0—|—0———————0——|—0——0—0—2—0—2—0—|—0———————0—|—0——0—0—2—0—2—0—|—0———————0——|
1 2 + 3 + 4 +


|————————————————|—————————————————||——————————————————|——————————————————|
|————————————————|———————2——————2——||————————————4—————|——————————————————|
|————————————————|—————————————————||—2——2——4/—6———6——|——————————————————|
|—0——0—0—2—0—2—0—|—(0)—0————0—0————||————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5——||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————————|————————2—2—2——|————————————4—————|——————————————————|
|———————————————|———————————————|—2——2——4/—6———6——|——————————————————|
|—0——0——5—4—2—0—|—(0)———————————|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5——|1.
|——————————————|———————————|————————————————|————————————||
|——————————————|———————————|————————————————|———————————o||
|——————————————|———————————|————————————————|———————————o||
|—0————5—4—2—0—|—(0)———————|—0——0—0—5—4—2—0—|—0——————0———||2.
|———————————————|—————————————————————||———————————————|————————————————————|
|———————————————|—————————————————————||———————————————|—————2—2—2—————2————|
|———————————————|—————————————————————||———————————————|————————————————————|
|—0——0——5—4—2—0—|—(0)—0—0—0—0—0—0—2—4—||—5——5——5—5—5—0—|—(0)———————0—0———0——||—————————————————————|———————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|—————————————————————|—————2—2—2—————2———|—————————————————————|—————2—2—2—————2————|
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|—5—5—5—5—5—5—5—5—5—0—|—(0)———————0—0———0—|—5—5—5—5—5—5—5—5—5—0—|—(0)———————0—0———0——|||———————————————————||——————————————|———————|———————|———————|——————|—————|———————||——————|
||o—————————————————o||——————————————|———————|———————|———————|——————|—————|———————||——————|
||o—————————————————o||——————————————|———————|———————|———————|——————|—————|———————||——————|
||——5—5—5—5—5—5—5—5——||—0————5—4—2—0—|—(0)———|—(0)———|—(0)———|—(0)——|—————|—————0—||—0————||——————————|———————|———————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————||
|——————————|———————|———————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————||
|——————————|———————|———————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————||
|—(0)————0—|—0—————|—(0)————0——|—0————————|—(0)———————0—|—0————————|—0———————12——|||——————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|————————————4—————|—————————————————|———————————————|————————2—2—2——|
|—2——2——4/—6———6——|—————————————————|———————————————|———————————————|
|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)———————————||——————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|————————————4—————|—————————————————|———————————————|———————2——————2——|
|—2——2——4/—6———6——|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)—0————0—0————||——————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|————————————4—————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|—2——2——4/—6———6——|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)—0—0——0—0—0——||——————————————————|——————————————————————|————4————————————|————————————————————————————|
|————————————4—————|—————————7——————7—————|———————————4—————|————————————————————————————|
|—2——2——4/—6———6——|——————————————————————|—2————4/—6———6——|———————————————————————4—0——|
|————————————————5—|—(5)—5—5————5—5———5—5—|———————————————5—|—(5)—5—5—5—5—5—5—5—5—5——————||——————————————————|——————————————————|——————————|——————*|
|————————————4—————|——————————————————|——————————|——————*|
|—2——2——4/—6———6——|——————————————————|——————————|——————*|
|————————————————5—|—(5)—5—5—5—5—5—5—|—0————————|—(0)——*|


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Legend
——————

h = hammer—on | = bar
p = pull—off|| = double bar
b = bend||* = repeat start
r = bend release*|| = repeat end
/ = slide up/down*| = double bar (end)
|5] = nat. harmonic ! = repeat beat (,8th)
<5> = art. harmonic!! = repeat beat (16th)
~ = vibrato % = repeat measure
tr = trill : = bar (freetime)
T = tapdu = tremolo bar dip
TP = trem. picking d = tremolo bar down
PM = palm muting u = tremolo bar up
S = slapud = tremolo bar inverted dip
P = pop = = hold (bend or tremolo bar)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

******************************************************************************************
* This file was generated with Power Tab Editor — Get it at http://home.tct.net/~blarsen *
******************************************************************************************


She Talks To Angels Bass TabsShe Talks To Angels Bass Tabs

About She Talks To Angels

She Talks To Angels is a song by The Black Crowes, released in 1990 as part of their debut album, Shake Your Money Maker. The song was written by Chris and Rich Robinson, the founding members of the band.

The song carries a lot of emotions and paints a vivid picture of the struggles of addiction. It is centered around a young woman who turns to drugs to escape from her troubles.

How to Play She Talks To Angels on Bass Guitar

If you’re an aspiring bass guitarist looking to learn how to play She Talks To Angels, you’re in luck. The song has a simple, yet soulful bassline that is easy to pick up.

Step 1: Tune Your Bass

Before you start playing, make sure your bass guitar is properly tuned. You can use an electronic tuner or mobile app to make sure each string is in tune. The standard tuning for bass guitar is E-A-D-G.

Step 2: Learn the Main Riff

The main riff of the song is played throughout most of the song. It goes like this:

				G|----------------------|
				D|-------2--------2-----|
				A|----5--------5--------|
				E|----------------------|
			

Make sure to use your index and ring fingers to play the notes on the D string and your index and pinky fingers to play the notes on the A string. This will make it easier to transition between notes smoothly.

Step 3: Play the Verse

The verse of the song is played using the same notes as the main riff, but the timing is slightly different. It goes like this:

				G|----------------------|
				D|-------2--------2-----|
				A|----5--------5--------|
				E|----------------------|
			

Use your ears to get the rhythm right. Listen to the song and try to match the timing.

Step 4: Add the Chorus

The chorus of the song is where the bassline really shines. It goes like this:

				G|----------------------|
				D|------4-2--4-2-----|
				A|---5--------------5--|
				E|----------------------|
			

Make sure to use your index and ring fingers to play the notes on the D string, your index and pinky fingers to play the notes on the A string, and your ring finger to play the note on the G string. This will make it easier to play the riff smoothly.

Step 5: Practice and Play Along with the Song

Now that you know the basic parts of the song, it’s time to practice and play along with the song. Start playing slowly and gradually increase the tempo as you get comfortable with the bassline.

Remember to listen carefully to the song and try to match the timing and feel. With enough practice, you’ll be able to play She Talks To Angels like a pro!

Conclusion

She Talks To Angels is a timeless classic that has captured the hearts of many music lovers over the years. Its simple, yet soulful bassline is a great way for beginner bass guitarists to learn the ropes.

By following these easy-to-follow bass tabs, you’ll be able to play the song with ease in no time. So grab your bass guitar, tune up, and start playing She Talks To Angels today!

Copyright © 2021 Your NameLeave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *