Hells Bells bass tabs

Hells Bells bass tabs


INTRO
come in at 49 secs
G————|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|
D————|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|
A————|——3—2—0————0————3—2—0——|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0——|
E————|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|


G—————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
D—————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
A—0—0—0—0—0—0—0—3—2—0—|——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E—————————————————————|——————————————————————————————————————————————|

VERSE BRIDGE VERSE
G———————————————————————|—————————————————————————————————|
D———567———5—————————————|—————————————————————————————————|
A—5——————————5———3—2—0——|—0—0—0—0—0—0—0—0—5—5—5—5—3——2——0—|
E———————————————————————|—————————————————————————————————|x6

PRE—CHORUS
G———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
D———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
A—5—5—5—5—5—5—5—5—5—3———|—5—5—5—5—5—5—5—5—5—7———|—7—7—7—7—7—7—7—7—7—5———|
E—————————————————————3—|—————————————————————5—|—————————————————————5—|

cont'd CHORUS
G—————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D—————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A———————————————————33—44—555—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E—0—0—0—0—0—0—0—0—0———————————|—————————————————————————————————|
HELLS BELLS!....
G—————————————————————————————————|———————————————————————————————|
D—————————————————————————————————|———————————————————————————————|
A—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—3—2—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E—————————————————————————————————|———————————————————————————————|

G—————————————————————————————————|
D—————————————————————————————————|
A—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E—————————————————————————————————|
____________________________________________________________________________

then...
VERSE BRIDGE
VERSE x6
PRE—CHORUS
CHORUS
then...
____________________________________________________________________________

G——————————————|
D——————————————|
A—3———5——3—2—0—|
E——————————————|


PRE SOLO
G———————————————————————————————————————————————————|————————————————|
D———————————————————————————————————————————————————|————————————————|
A—0———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—3—2—4———5———7——|
E———————————————————————————————————————————————————|————————————————|x2

G———————————————| |———————————————|
D———————————————| |———————————————|
A—3—2—5———7———9—| |—3—2—4———5———7—|
E———————————————|x1|———————————————|x1
____________________________________________________________________________
SOLO
G——————————————————————————————| |——————————————————————————————|
D——————————————————————————————| |——————————————————————————————|
A—5—5—5—3—5—5—5—3—5—5—5—3—3————| |—5—5—5—3—5—5—5—3—5—5—5—3—7————|
E———————————————————————————3——| |———————————————————————————5——|

G——————————————————————————————| |———————————————————————————————————|
D——————————————————————————————| |———————————————————————————————————|
A—7—7—7—5—7—7—7—5—7—7—7—5—5————| |—————————————————————————33—44—555—|
E———————————————————————————5——| |—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0———————————|

____________________________________________________________________________

OUTRO CHORUS ,(SLIGLTY DIFFERENT)
G———————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————
D———————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————
A—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—3—2—0—0—0—0—0—0—0—0—
E———————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————
HELLS BELLS HELLS BELLS HELLS BELLS
G—————————|———————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
D—————————|———————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
A—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—3———5——3—2—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E—————————|———————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
HELLS BELLS HELLS BELLS
G—————————————————————|—————————|—————————————————————|——————————————|
D—————————————————————|—————5———|—————————————————————|——————————————|
A—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—5—5———5—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—3———5——3—2—0—|
E—————————————————————|—————————|—————————————————————|——————————————|
HELLS BELLS HELLS BELLS!
G—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
D—————————————————————|—————————————————————|———567———————————————|
A—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—5——————3———5——3—2—0—|
E—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|

G———————————————| |—————————————————————|———————————|
D———————————————| |—————————————————————|———————————|
A—3—2—4———5———7—| |———3——2——5————7————9—|~~———3—2—5—|
E———————————————|x3|—————————————————————|———————————|Hells Bells Bass Tabs – The Ultimate GuideHells Bells Bass Tabs – The Ultimate Guide

Introduction

Hells Bells is one of the most iconic songs by the legendary Australian rock band AC/DC. The song was released in 1980 as the first track of their album Back in Black. The song has become a classic, known for its catchy riffs, powerful vocals, and memorable basslines.

If you’re a bass player and want to learn how to play the bass tabs of Hells Bells, you’re in the right place. In this article, we’ll give you a detailed guide on how to play the bass tabs of Hells Bells. We’ll cover everything from the equipment you need to the different sections of the song.

So, grab your bass guitar, tune it up, and let’s get started.

Gear You Need

Before you start playing the bass tabs of Hells Bells, you need to make sure you have the right gear. Here’s a list of the equipment you need:

 • A bass guitar
 • An amplifier
 • A cable to connect your bass guitar to your amplifier

Make sure your bass guitar is in good condition and properly tuned. If you’re not sure how to tune your bass guitar, check out this guide.

The Tabs

Now it’s time to learn the bass tabs of Hells Bells. The song is in the key of G and has a tempo of 67 BPM.

Here are the tabs for the different sections of the song:

Intro

The intro of Hells Bells is one of the most recognizable parts of the song. Here’s how to play it:

G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-------3-3-3-----------|
E|-3-3-3-------1-1-1-0-0-|
    

The intro is played four times.

Verse

The verse of Hells Bells is a simple yet powerful riff. Here’s how to play it:

G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-0-0-0-3-3-2-2-0-0-0-|
    

The verse is played four times.

Chorus

The chorus of Hells Bells has a different rhythm than the verse. Here’s how to play it:

G|------------------------|
D|------------------------|
A|-------------3-3-5-5-5--|
E|-0-0-0-3-3-3-------------|
    

The chorus is played four times.

Practice Tips

Playing the bass tabs of Hells Bells is not difficult, but it does require practice. Here are some tips to help you improve:

 • Start slow: Begin by playing the song at a slower tempo and gradually increase the speed as you get more comfortable.
 • Finger placement: Make sure your fingers are in the right position. The placement of your fingers on the fretboard is crucial to playing the right notes.
 • Use a metronome: A metronome can help you keep time and stay in rhythm.
 • Listen to the song: Listen to Hells Bells multiple times to get a better understanding of the song structure and rhythm.
 • Have fun: Playing the bass tabs of Hells Bells should be enjoyable. Don’t get too caught up in perfection and remember to have fun.

Conclusion

Congratulations! You’ve learned how to play the bass tabs of Hells Bells by AC/DC. The song is a classic and one of the most iconic songs in rock history. By following the tabs and practicing regularly, you’ll sound like a pro in no time.

Remember to practice at your own pace and have fun. Playing bass is an enjoyable experience that can bring joy to your life and those around you.

Thanks for reading this ultimate guide on how to play the bass tabs of Hells Bells. We hope you find it useful and that it helps you become a better bass player.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *