Fame bass tabs

Fame bass tabs

Intro
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| (x2)
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————5———|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————2———2———————|
A|—————————————————————————————————|———————————————————3———3—————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

Verse 1
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| (x2)
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————5———|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————2———2———————|
A|—————————————————————————————————|———————————————————3———3—————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| (x3)
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

Pre—chorus 1
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————6———————8———|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—6—————————————————————————————x—|—6———4—————————x—4———————6———————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————6———————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—6———4———————————————————————————|—6———4———————————————4———————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————6———————8———|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—6———4—————————————————————————x—|—6———4—————————x—4———————6———————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————6———————8———|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—6———4—————————————————————————x—|—6———4—————————x—4———————6———————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

Solo 1
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|———————————————————————0—3———4———|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

Chorus 1
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—5———————————————————————————3h5—|—3—————————————————————0—3———4———|
E|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—5———————————————————————————————|—————————————————————————————0———|
E|—————————————————————————3———2———|—1———————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————3———————|
A|—3———————————————————————————3———|———————————————2—3———5———————3———|
E|———————————————————————3—5———————|—1———————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

Verse 2
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—5———————5———————3———————————————|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| (x2)
E|———————————————————————————————x—|—3———1———————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1—————————————x—|—3———1———————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————5———|
D|—5———————5———————3———————————————|—————————————————————2———2———————|
A|—————————————————————————————————|———————————————————3———3—————————|
E|———————————————————————————————x—|—3———1———————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| (x2)
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

Pre—chorus 2
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————6———————8———|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—6———4—————————————————x—4———5———|—6———4—————————x—4———————6———————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————6———————8———|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| (x3)
E|—6———4———————————————————————————|—6———4—————————x—4———————6———————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

Solo 2
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|———————————————————————0—1———2———|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| (x2)
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————5———————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————2———2———————————————|
A|—————————————————————————————————|———————————3———3—————3———————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

Chorus 2
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—5———————————————————————————————|—3—————————————————————————3—4———|
E|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—5———————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—————————————————————————3———2———|—1———————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————2———5———|—————————————————————5———9———————|
D|———————————————2—2———5———————————|—3—————————————x—7———————————7———|
A|—3———————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

Coda
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—5———————5———————3———————————————|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| (x3)
E|—————————————————————————————————|—3———1———————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————9———————————|
D|—5———————5———————3———————————————|——————————————————10——10—————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————8———————|
E|—————————————————————————————————|—3———1———————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|———————————————————————x—1———2———|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————9———————|
D|—————————————————————————————————|—5———3——————————————10————10—————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————7———————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|———————————————8—————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————5———|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————3———5———|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————1———|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +


G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————3———4———|
A|—————————————————————————————————|—————————————————3———3———————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—5———————5———————3———————————————|—————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————x—|—3———1—————————————————————————x—|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————x—|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————9————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3————————————10—10———————————|
A|—————————————————————————————————|——————————————————————————8———————|
E|—3———————3———————1———————————————|——————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————3———5———|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|———————————————————————————3h5———|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|———————————————————————————3—3———|—————————————————————————————————|
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—5———3———————————————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| (Fade)
E|—3———————3———————1———————————————|—————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +Fame Bass Tabs – The Ultimate Collection | Website


Fame Bass Tabs – The Ultimate Collection

Introduction

Have you ever wanted to play the bassline to the iconic theme song from the 1980s TV show Fame? Or maybe you’re a big fan of the 2009 Fame musical and want to learn some of the bass parts from the soundtrack? Whatever your reason, you’re in luck, because we have compiled the ultimate collection of Fame bass tabs.

From the original TV show to the film and musical adaptations, we have searched high and low to find the best Fame bass tabs available. Whether you’re a beginner or a seasoned pro, there’s something for everyone in this collection.

The Original Fame Theme Song

The theme song from the original Fame TV show is one of the most recognizable basslines in pop culture. Lucky for us, the bass tab for this iconic tune is readily available online. The song, written by Michael Gore and Dean Pitchford, is a great example of a simple yet effective bassline that drives the song forward.

The bassline for the Fame theme is built around a repetitive groove that features a lot of eighth notes. The tab for this song is probably best suited for intermediate players who have a good understanding of basic rhythms and fingerings.

The Fame Musical Soundtrack

The Fame musical, which premiered on Broadway in 1988, was a massive hit that spawned a number of international productions. Its soundtrack features a mix of upbeat dance numbers and poignant ballads, all of which are held together by a tight rhythm section.

If you’re a fan of the Fame musical and want to learn some of its bass parts, you’re in luck. We’ve compiled a list of some of our favorite bass tabs from the show’s soundtrack.

These tabs cover some of the show’s most beloved songs and will provide a fun challenge for bass players of all skill levels. From the funky bassline in “Starmaker” to the driving rhythm of “Fame,” you’ll be playing along with the cast in no time.

The Fame Film Soundtrack

In 1980, a film adaptation of Fame was released, and its soundtrack was an instant hit. The movie was a gritty look at the lives of performing arts students in New York City, and its soundtrack reflected that with a mix of disco, funk, and soul.

If you’re looking to add some of the film’s best bass parts to your repertoire, look no further than these bass tabs.

The basslines in these songs are driving and funky, with a lot of room for improvisation. They are great for bass players who want to get creative with their playing and add their own flare to some classic tunes.

Conclusion

Whether you’re a fan of the original Fame TV show, the film, or the musical, there’s something for you in this ultimate collection of Fame bass tabs. From the iconic theme song to the showstoppers in the musical, these tabs will provide you with hours of fun and challenging practice.

With the help of these tabs, you’ll be able to play along with some of the best bass parts in pop culture history. So pick up your bass, fire up your amp, and get ready to rock out to some Fame bass tabs.

© 2021 Fame Bass Tabs. All rights reserved.

Firstly
Secondly
On the other hand
Furthermore
In addition
Moreover
However
Meanwhile
Therefore
Consequently
As a result
Finally


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *