3 Libras bass tabs

3 Libras bass tabs


Bass enters 20 seconds in.

E :——————————————————————————|————————————————————————|
B :——————————————————————————|————————————————————————|
Gb :——————————————————————————|3—————3—————————————————|
Db :——————————————————————————|————————————3—————3—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :5—————5———————————5—————|3—————3—————————————————|
Db :————————————6———————————|————————————3—————3—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :5—————5———————————5—————|3—————3—————————————————|
Db :————————————6———————————|————————————3—————3—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :5—————5———————————5—————|3—————3—————————————————|
Db :————————————6———————————|————————————3—————3—————|


E :————————————————————————|————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————|————————————————————————|
Gb :5—————5———————————5—————|————————————|3—————3—————3—————3—————|
Db :————————————6———————————|0—————0—————|————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :3—————3—————————————————|————————————————————————|
Db :————————————3—————3—————|0—————0—————0—————0—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|3—————3—————3—————3—————|
Db :0—————0—————0—————0—————|————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :3—————3—————————————————|————————————————————————|
Db :————————————3—————3—————|0—————0—————0—————0—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|————————————————————————|
Db :1—————1—————1—————1—————|1———————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|————————————————————————|
Db :————————————————————————|————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|3—————3———3—————————————|
Db :————————————————————————|————————————3—————3———3—|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :5—————5———5—————————————|3—————3———3—————————————|
Db :————————————6—————6———6—|————————————3—————3———3—|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :5—————5———5—————————————|3—————3———3—————————————|
Db :————————————6—————6———6—|————————————3—————3———3—|


E :—————————————————————————|————————————————————————|
B :—————————————————————————|————————————————————————|
Gb :5—————5———5——————————————|3—————3———3—————————————|
Db :————————————6—————6———6——|————————————3—————3———3—|


E :————————————————————————|————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————|————————————————————————|
Gb :5—————5———5—————————————|7—————7———7—|3—————3———3—3—————3———3—|
Db :————————————6—————6———6—|————————————|————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————5—————5———5—|————————————————————————|
Gb :3—————3———3—————————————|7—————7———7—7—————7———7—|
Db :————————————————————————|————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :7—————7———7—7—————7———7—|3—————3———3—3—————3———3—|
Db :————————————————————————|————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————5—————5———5—|————————————————————————|
Gb :3—————3———3—————————————|7—————7———7—7—————7———7—|
Db :————————————————————————|————————————————————————|


E :————————————————————————————————————————————————|
B :————————————————————————————————————————————————|
Gb :8———————————8———————8———8———————————8———————8———|
Db :————————————————————————————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|6—————6———6—————————————|
Db :3—————3———3—3—————3———3—|————————————4—————4———4—|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|6—————6———6—————————————|
Db :3—————3———3—3—————3———3—|————————————4—————4———4—|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|6—————6———6—————————————|
Db :3—————3———3—3—————3———3—|————————————4—————4———4—|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|6—————6———6—————————————|
Db :3—————3———3—3—————3———3—|————————————4—————4———4—|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :3—————3—*———3—————3—*———|3—————3—*———7—————7—*———|
Db :————————————————————————|————————————————————————|


E :————————————————————————|——————————————————————————|
B :————————————————————————|——————————————————————————|
Gb :3—————3—*———3—————3—*———|10—————10—*———7—————7—*———|
Db :————————————————————————|——————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :3—————3—*———3—————3—*———|3—————3—*———7—————7—*———|
Db :————————————————————————|————————————————————————|


E :————————————————————————|——————————————————————————|
B :————————————————————————|——————————————————————————|
Gb :3—————3—*———3—————3—*———|10—————10—*———7—————7—*———|
Db :————————————————————————|——————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :8—————8—*———8—————8—*———|8—————8—*———8—————8———8—|
Db :————————————————————————|————————————————————————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :3—————3—————3—————3—————|3—————3—————————————————|
Db :————————————————————————|————————————3—————3—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|————————————————————————|
Db :0—————0—————0—————0—————|0—————0—————0—————0—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :3—————3—————3—————3—————|3—————3—————————————————|
Db :————————————————————————|————————————3—————3—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|————————————————————————|
Db :0—————0—————0—————0—————|0—————0—————0—————0—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :3—————3—————3—————3—————|3—————3—————————————————|
Db :————————————————————————|————————————3—————3—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :————————————————————————|————————————————————————|
Db :0—————0—————0—————0—————|0—————0—————0—————0—————|


E :————————————————————————|————————————————————————|
B :————————————————————————|————————————————————————|
Gb :3—————3—————3—————3—————|3—————3—————————————————|
Db :————————————————————————|————————————3—————3—————|


E :————————————————————————|————————————|
B :————————————————————————|————————————|
Gb :————————————————————————|————————————|
Db :0—————0—————0—————0—————|1———1———1———|


E :————————————————————————————————*———|
B :————————————————————————————————*———|
Gb :————————————————————————————————*———|
Db :1———————————————————————————————*———|







3 Libras Bass Tabs: Learn to Play with Ease


3 Libras Bass Tabs: Learn to Play with Ease

Introduction

Are you a bass player looking to tackle Tool’s hauntingly beautiful song, 3 Libras? Look no further than these easy-to-follow bass tabs. With just a bit of practice, you’ll be able to master this song and impress your friends with your skills.

Step-by-Step Instructions

First things first, let’s make sure you have the right gear. For playing 3 Libras, you’ll need a bass guitar and an amp. We recommend using a four-string bass for this song, as that’s what Justin Chancellor plays on the recording.

Next, let’s take a look at the tabs. Here they are:

-----------------------------
		-----------------------------
		-------------7-7-----11-11--
		---5-5-7-7-9-----9-7---------
		-----------------------------
		-----------------------------
		

Start by getting comfortable with the timing and rhythm of the song. You’ll notice that the bass line is pretty simple, with just a few notes and a lot of repetition. This makes it a great song for beginners to learn.

Once you’ve got the timing down, it’s time to start adding some dynamics to your playing. Listen to the recording and try to emulate the way that Justin Chancellor varies his volume and tone throughout the song. This will help you make the bass line sound more expressive and interesting.

Another important aspect of playing bass is getting your finger technique down. For this song, you’ll mostly be using your index and middle fingers to pluck the strings. Make sure to use proper bass technique, with your thumb resting on the back of the neck and your fingers perpendicular to the strings.

Transition Words

As you progress through the song, you’ll want to pay attention to the transitions between the different parts. Use transition words such as “however,” “furthermore,” and “likewise” to help you smoothly move from one section to the next.

For example, when you’re transitioning from the intro to the verse, you might say something like: “The intro is fairly straightforward. However, when you get to the verse, you’ll need to pay attention to the subtle changes in dynamic and rhythm.”

Conclusion

With these tabs and instructions, you should be well on your way to mastering Tool’s 3 Libras on bass. Remember to take your time, practice regularly, and don’t be afraid to experiment with different techniques and tones. Before you know it, you’ll be playing this beautiful song flawlessly.

© 2021 Your Website. All rights reserved.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *