Tabby

Jump (ver 2) bass tabs

Jump (ver 2) bass tabs Jump ==== Van Halen (1984)Intro|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||—————————————————|—————————————————|—————————————————|—3——5—————————5——||—3———————————————|—(3)—————————————|—(3)—————————————|—————————————————||—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||———5—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||—3———3———————————|—(3)—————————————|—(3)—————————————|—————————————————||—————————————————|—————————————————|—————————————————|———1——3————3—0—3—|Verse/Chorus|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||o————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————o||o3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3——————————————o||—————————————————|—————————————————|—————————————————|———1———3———3—0—3—|Bridge|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||—————————————————|—————————————————|—————3———————2—0—|———————————0—2—0—||—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||—5—————3——————5——|—————3———5———3———|—1———————0———————|—————————————————||—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||—————3———————2—0—|———————————0—2—0—|—————3———————2—5—|—————————3—0—————||—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————2———||—1———————0———————|—————————————————|—1———————0———————|———————————————3—||—————————————————|||———————————2—————|||—————5———————5—2—|||—————————————————||Guitar …

Jump (ver 2) bass tabs Read More »

Walkabout bass tabs

Walkabout bass tabs WalkaboutStandard TuningIntroG————7————D——9———9——A—————————E—————————G——9——7——————————————————————9——7——————————————————————D————————5——7h8p7—5—————————————————5——7h8p7——5—0~~~~~~A———————————————————0~~~~~~————————————————————————————x2E——————————————————————————————————————————————————————G—————————————————————————————————————————————————————————D——————————————————————————————————5——7——7h8p7—5—7/9~~~~~~A—————————5——5h6p5—3—5/7~~~~~~——7—————————————————————————E——5——8———————————————————————————————————————————————————G——9——7—————————————————————————————D————————5——7h8p7—5—0~~~~~~—————————A————————————————————————————0—0—3——E———————————————————————————————————Verse: G——————0—7—8—9————————————————————————————————————0—7—8—9———————————D———————————————7——5————————0—7—6—5————————————————————————7——5—————A——0——————————————————7—5————————————4——5—7———0——————————————————7——E———————————————————————————————————————————————————————————————————G——————————————————————————0—7—8—9———————————————————————————————————D———————————————————————————————————7——5——————————0—7—6—5————————————A——5———————————5—4—3———0——————————————————7———5————————————4——5—5h7—— E——————x—5—4—3———————————————————————————————————————————————————————G——————0—7—8—9———12—————————————————————————————————0—7—8—9———————————D————————————————————5————————0—7—6—5————————————————————————7——5—————A——0——————————————————————5————————————4——5—7———0——————————————————7——E—————————————————————————————————————————————————————————————————————G————————————————————————————0—7—8—9—————————————————————————————————D——————0—7—6—5————————————————————————7——5——————————————————————5———— A——5————————————4——5—7———0——————————————————7—5——————————0—4—5—7——7——E—————————————————————————————————————————————————0—5—4—3————————————Variation 1G———————0—7—8—9———12—————————————————————————————————0—7—8—9——————————————D—————————————————————5————————0—7—6—5————————————————————————7——5h7——————A———0——————————————————————5—————————————————————0———————————————————7————E———————————————————————————————————————2——3—4————————————————————————————Variation 2G———————————————7—6—5————————0—7—8—9——————————————————————————————————————D———————0—7—6—5———————————————————————7——5——————————0—7—6—5———5—5—————————A———5————————————————————0——————————————————7———5—————————————————————————E—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Chorus …

Walkabout bass tabs Read More »